【JavaScript】xpathを取得する

エレメントを指定してxpath を取得する方法

qiita.com

function getXpath(element) {
if(element && element.parentNode) {
var xpath = getXpath(element.parentNode) + '/' + element.tagName;
var s = [];
for(var i = 0; i < element.parentNode.childNodes.length; i++) {
var e = element.parentNode.childNodes[i];
if(e.tagName == element.tagName) {
s.push(e);
}
}
if(1 < s.length) {
for(var i = 0; i < s.length; i++) {
if(s[i] === element) {
xpath += '[' + (i+1) + ']';
break;
}
}
}
return xpath.toLowerCase();
} else {
return '';
}
}

取得した XPath を使いたい場合は、こちら。

www.dev-dev.net

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA